پرشین اپلای

ثبت شرکت در روسیه

ثبت شرکت در روسیه 3 سال قبل
میثم هادی پور میثم هادی پور - کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

ثبت شرکت در روسیه

کشور روسیه به خاطر نزدیکی با کشور ایران ، برای هموطنان ما جذابیت خاصی را دارد . در کشور روسیه بر اساس نظام ثبت شرکت آن بر پنج گونه ثبت شرکت انجام می پذیرد ، که به شرح ذیل می باشد :

1.      ثبت شرکت با مسئولیت محدود OOO

2.      ثبت شرکت با سهامی خاص AO

3.      ثبت شرکت سهامی عام пAO

4.      ثبت نمایندگی و یا شعب شرکت مادر (представительство/ филиал )

5.      ثبت جواز کسب ип

ثبت شرکت با مسئولیت محدود OOO

در این نوع ثبت شرکت در کشور روسیه می بایست به مقدار حداقل ۱۰٫۰۰۰ روبل روسیه سرمایه اولیه برای شرکت ارائه نمود . برای استخدام افراد سرمایه گذار در حدود یک الی پنجاه نفر مجاز می باشند . مدت زمان انجام این پرسه در کشور روسیه در حدود دو هفته تا یک ماه زمان مورد نیاز می باشد . در ثبت شرکت در این نوع نیازی به شریک و سهام دار تبعه روس نخواهید داشت .

ثبت شرکت با سهامی خاص AO

در این نوع ثبت شرکت شما باید مبلغ ۱۰٫۰۰۰ روبل روسیه را به عنوان سرمایه اولیه به دولت روسیه ارائه نمایید . برای استخدام و معرفی اعضاء شما می توانید از یک نفر تا هر تعدادی که مد نظر دارید به عنوان نیروی شرکت خود معرفی نمایید . برای انجام امور اداری این نوع ثبت شرکت در روسیه شما در حدود دو الی چهار ماه زمان مورد نیاز خواهید می باشد . در این نوع ثبت شرکت شما نیازی به معرفی سهام دار تبعه روس نخواهید داشت .

ثبت شرکت سهامی عام пAO

این نوع ثبت شرکت در کشور روسیه می بایست مبلغ پایه ۱۰۰٫۰۰۰ روبل روسیه را به عنوان سرمایه اولیه شرکت به دولت روسیه احراز نمایید . شما برای آنکه نفراتی برای شرکت خود معرفی نمایید ، می توانید از حدود یک نفر تا هرتعدادی که می خواهید نیرو جذب نمایید . برای انجام کار های ثبت شرکت در روسیه در این نوع حداقل به مدت زمان ۶ ماه کاری زمان نیاز خواهید داشت . برای انجام کار های ثبتی شما باید تمام مدارک هویتی به انضمام مدارک ثبتی و تمامی اسناد مالی و حسابداری در شرکت سهامی خاص را در لیست مدارک خود تسلیم دولت روسیه نمایید . در این نوع ثبت شرکت شما نیازی به معرفی سهام دار تبعه روس نخواهید داشت .

ثبت نمایندگی و یا شعب شرکت مادر (представительство/ филиал )

این نوع ثبت شرکت در کشور روسیه نیازی به سرمایه اولیه نخواهد داشت فلذا باید از طرف شرکت مادر خود تغذیه مالی و ساپورت ارزی گردد . از این رو تمام موارد مالیاتی و حقوقی بر عهده شرکت مادر می باشد . برای استخدام نیرو شما دارای محدودیت برای نفرات هم تبعه خود دارید . شما می توانید فقط بین یک تا پنج نفر از تبعه خارجی را استخدام شرکت خود نمایید . در این نوع ثبت شرکت شما نیازی به معرفی سهام دار تبعه روس نخواهید داشت . برای انجام امور اداری ثبت نمایندگی یا شعبه در روسیه باید در حدود سه هفته تا سه ماه را در نطر داشته باشید . برای انجام امور اداری شما باید علاوه بر اسناد هویتی نفرات باید تمامی مدارک شرکت مادر ، صورت جلسات هیئت مدیره شرکت مادر و وکالت نامه را تسلیم دولت روسیه نماید .

ثبت جواز کسب ип

برای ثبت جواز کسب و کار در کشور روسیه نیاز به سرمایه اولیه نخواهد بود . مدت زمان این نوع ثبت شرکت حداکثر ظرف مدت دو هفته کار شما انجام می شود . و فقط یک فرد صاحب آن خواهد بود و فقط یک نفر با آن می تواند فعالیت نماید . در این ثبت شرکت فرد خارجی که دارای اقامت دائم نباشد نمی تواند از مزایای آن بهره مند شود . پس فردی خواهان این نوع سرمایه گذاری باید حتما کارت اقامت دائم روسیه VNZH را دارا باشد و یا خود تبعه روسیه باشد . برای این امر نیز باید گواهی اقامت دائم روسیه VNZH را تسلیم نماید .

مدارک جهت ثبت شرکت در روسیه

1.      اصل پاسپورت + ترجمه آن به همراه تأیید سفارت

2.      اصل شناسنامه + ترجمه آن به همراه تأیید سفارت

3.      اصل گواهی سلامت و آزمایش ایدز و هپاتیت + ترجمه آن به همراه تأیید سفارت

4.      مفاسه حساب مالیاتی در ایران + ترجمه آن به همراه تأیید سفارت

5.      سوابق بیمه و کاری و مدیریتی + ترجمه آن به همراه تأیید سفارت

6.      نام شرکت ( به هر زبانی باید یک کلمه ای باشد)

7.      طرح اقتصادی

8.      نشانی در ایران و محلل شرکت در روسیه

9.      نوع سیستم مالیاتی در روسیه ( انتخابش با خود فرد می باشد و سالیانه قابل تغییر است).

انواع سیستم مالیاتی در روسیه

در روسیه در کل سه نوع سیستم مالیاتی وجود دارد که به شرح ذیل است :

·         سیستم آسان

·         سیستم آسان ۱۵%

·         سیستم قدیمی

در سیستم آسان ۶ % ، فرد می بایست در حدود ماهی ۶ % از کل درآمد شرکت ثبتی را به خزانه داری روسیه واریز نماید . ولی از نیازی به پرداخت مالیات بر دارایی نخواهد بود . در کنار آن نیز ۳۰ % بیمه شرکت پا بر جا خواهد بود و به دولت روسیه پرداخت می شود . در این نوع نظام مالیاتی شما هر سه ماه یکبار اظهار نامه مالیاتی خود را تکمیل می نمایید و گزارش آن را به طور سالیانه به اداره مالیات ارئه می نمایید . در این نوع مالیات شما نمی توانید برای شرکت خود شعبه و نمایندگی تأسیس نمایید . و شامل مشاغلی همچون بانک و شرکت بیمه نخواهد شد . این بدان معناست که مشاغل فوق الذکر نمی توانند از این نظام مالیاتی پیروی نمایند .

در سیستم آسان ۱۵ % ، فرد می بایست ماهیانه ۱۵ % از در آمد خود را به جز هزینه های جاریه خود به دولت روسیه پرداخت نماید . و مالیانی بر دارایی نیاز به پرداخت نخواهد داشت . در این نوع نظام مالیاتی شما باید ۳۰ % نیز به عنوان بیمه کنار گذاشته و به دولت روسیه پرداخت نمایید . در این نوع نیز شما هر سه ماه یکبار باید اظهار نامه تکمیل نموده و گزارش خود را سالیانه به اداره مالیات کشور روسیه ارائه نمایید. در این نوع مالیات شما نمی توانید برای شرکت خود شعبه و نمایندگی تأسیس نمایید . و شامل مشاغلی همچون بانک و شرکت بیمه نخواهد شد . این بدان معناست که مشاغل فوق الذکر نمی توانند از این نظام مالیاتی پیروی نمایند . لازم به ذکر می باشد شما در این نوع پرداخت مالیات تمام هزینه ها را نمی توانید در زمره هزینه های مصرفی و جاریه شرکت جهت کسر از حساب مالیاتی ارئه نمایید .

در سیستم قدیمی ، در این سیستم فرد باید ۲۰ % از درآمد شرکت را ماهیانه واریز نماید و حدود ۲٫۲ % را به عنوان مالیات بر دارایی پرداخت نماید . این در حالی است که باید حدود ۳۰ % از کل درآمد را به عنوان بیمه شرکت به دولت روسیه پرداخت نماید . در این نظام مالیاتی برای شرکت های بالا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روبل روسیه در آمد داشته باشند اجباری می باشد . بانک ها و بیمه ها باید از این نظام پیروی نمایند . در این نوع شرکت ها اجازه اعطا نمایندگی و شعبه را خواهند داشت . حسابداری و حاسبرسی شرکت باید توسط افراد حرفه ای انجام پذیرد . از مزایای این سیستم آن است که در صورت ضرر دهی شرکت معاف از مالیات می باشد . در این سیستم باید هر ماده گزارش ارزش افزوده خود را ارائه نمایند و اداره پلیس و مالیات تمرکزی بالایی برآنان دارد .

مراحل ثبت شرکت در روسیه

1.      ارائه پاسپورت و بیزینس پلن

2.      صدور گواهی ثبت شرکت

3.      صدور گواهی دارایی

4.      تعیین نوع نظام مالیاتی

5.      اساس نامه شرکت

6.      صدور بیمه تامین اجتماعی

7.      ثبت در روزنامه رسمی

8.      ارائه محل شرکت

9.      معرفی اعضاء

chat