پرشین اپلای

اخراج از کانادا

اخراج از کانادا 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات


اخراج از کانادا

نحوه بازگشت به کانادا بعد از دستور خروج  از کانادا

اگر شما دستور خروج از کانادا را دریافت کردید، برای بازگشت به کانادا نیاز به مجوز بازگشت به کانادا  را دارید.

کانادا می تواند با صدور دستوری افراد غیر شهروند را از کشور خارج کند. علت چنین دستوراتی رفتار مجرمانه و نقض قوانین کانادا است. اگر شما مشمول دستور خروج از کانادا removal order شده اید، برای بازگشت به کانادا باید مجوز Authorization to Return to Canada – ARC را بگیرید.

وقتی که از یک فرد خارجی خواسته می شود که کانادا را ترک کند، باید برای درخواست مجوز بازگشت به کانادا ARC اقدام کند. این یک راه رسمی برای درخواست اجازه از دولت کانادا برای ورود دوباره به این کشور است، مجوز بازگشت به کانادا یک پرونده مستقل نیست و همیشه با پرونده های دیگر همراه است. اما اگر فردی که برای این مجوز اقدام می کند شهروند یک کشور معاف از ویزا باشد پس این مجوز نباید با پرونده دیگر همراه باشد. اما اگر متقاضی برای بازدید، تحصیل یا کار در کانادا به ویزا نیاز داشته باشد، نباید پرونده ARC جداگانه ای را ارائه دهد و فقط باید هزینه 400 دلاری را بپردازد.

اینکه آیا شما به این مجوز بازگشت نیاز دارید یا نه به چند مورد بستگی دارد. مهمترین آنها شامل: چه نوع دستوری را برای خروج از کانادا دریافت کرده داید و چه زمانی به آن عمل کرده اید. اما شما باید همه شرایط پذیرش را داشته باشید.

سه نوع دستور خروج از کانادا وجود دارد. از حداقل تا شدیدترین آنها عبارتند از:

1_ دستور خروج Departure Order

براساس این دستور شما باید کانادا را در مدت مشخصی ترک کنید. محدودیتی برای اینکه چه زمانی می توانید برگردید وجود ندارد. اگر شما دستور خروج را در مدت تعیین شده رعایت کنید و خروج شما را در زمان خروج یک افسر کانادایی تایید کنید، شما نیازی به مجوز بازگشت به کانادا ARC را ندارید. اگر شما کانادا را بعد از 30 روز یا بدون تایید خروج ترک کنید، دستور خروج شما تبدیل به دستور اخراج از کانادا می شود. یعنی شدت اجرای این دستور بیشتر می شود. در این صورت شما نیاز به مجوز بازگشت به کانادا را دارید. 2_ حکم محرومیت Exclusion Order

این حکمی است که شما کانادا را ترک می کنید و حداقل باید دوازده ماه از آنجا دور باشید. اگر دستور خروج را در مدت تعیین شده رعایت کنید و خروج شما توسط افسر کانادایی تایید شود، گواهی خروج را دریافت می کنید. اگر شما گواهی خروج را دریافت کنید و دوازده ماه از آن بگذرد، نیازی به مجوز بازگشت به کانادا را ندارید. اگر گواهی خروج را دریافت نکنید یا کمتر از دوازده ماه از آن گذشته باشد به مجوز بازگشت به کانادا نیاز دارید. 3_ حکم اخراج Deportation Order

اگر حکم اخراج را دریافت کردید، شما برای مادام العمر از ورود به کانادا محروم هستید. شما باید مجوز بازگشت به کانادا را دریافت کنید، مهم نیست که چگونه ترک کرده اید و چقدر از زمان آن گذشته است.

اگر به مجوز بازگشت به کانادا نیاز دارید، نباید جداگانه برای آن درخواست دهید. شما باید در پرونده کلی مهاجرتی خود به کانادا این موضوع را هم ذکر کنید. مثلا این موضوع را با پرونده درخواست برای مجوز کاری همراه کنید. شما نمی توانید مجوز بازگشت به کانادا را در مرز کانادا یا در داخل کانادا دریافت کنید، بلکه باید قبل از سفر درخواست دهید.

اگر به مجوز بازگشت نیاز دارید، باید 400 دلار هزینه پردازش و بررسی را بپردازید. شما باید نامه ای ارائه دهید که نشان دهد چرا کانادا باید به شما مجوز بازگشت بدهد. این سند باید به زبان انگلیسی یا فرانسه تایپ شده باشد یا با خودکار سیاه و ترجیحا حروف کپیتال نوشته شده باشد. اگر تا مدت تعیین شده کانادا را ترک نکردید یا خروج خود را گزارش نکردید، باید دلیل آن را توضیح دهید. دولت شاید از شما بخواهد که در مصاحبه شرکت کنید یا مدارک بیشتری ارائه دهید، که به شما کتبا اعلام می کند. اگر شما مدارک را به زبان انگلیسی یا فرانسه ارسال نکنید باید ترجمه معتبری داشته باشد. اگر از آمریکا برای این مجوز بازگشت درخواست می دهید، می توانید به کنسولگری کانادا در لس آنجلس یا نیویورک بروید.

کانادا در مورد مجوز های بازگشت براساس چندین عامل تصمیم می گیرد. شامل:

_ چرا دستور خروج صادر شد.

_ احتمال تکرار رفتاری که کانادا براساس آن حکم خروج را صادر کرده وجود دارد.

_ چه مدت از رفتار، دستور خروج یا زمانی که شما کانادا را ترک کرده اید می گذرد.

_ رفتار شما از زمان ترک کانادا چگونه بوده است.

 

chat