پرشین اپلای

بعد از قبولی پرونده اسپانسرشیپ والدین چه کاری باید انجام داد

بعد از قبولی پرونده اسپانسرشیپ 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

بعد از قبولی پرونده اسپانسرشیپ والدین چه کاری باید انجام داد

بعد از دریافت دعوتنامه برنامه والدین، پدربزرگ و مارد بزرگ چه کاری باید انجام دهید؟ شما باید در مدت 60 روز پرونده کامل خود را ارسال کنید.

کانادا قرعه کشی برنامه والدین، پدربزرگ و مارد بزرگ را از این هقته و حتی از امروز برگزار خواهد کرد.

اداره مهاجرت کانادا در مدت دو هفته 30.000 نفر را از طریق این قرعه کشی ها دعوت می کند. اداره مهاجرت کانادا فقط کسانی را که به وقت ظهر در تاریخ 22/7/99و به وقت ظهر در تاریخ 13/8/99در وبسایت فرم علاقه به حمایت مالی را ارسال کرده اند، را در نظر می گیرد.

شما باید ایمیلی که برای ارسال فرم علاقه به حمایت مالی از آن استفاده کرده اید را بررسی کنید که ببینید آیا دعوتنامه را دریافت کرده اید یا نه. شما باید قسمت spam/junk را در ایمیل خود برای پیام هایی که از اداره مهاجرت کانادا دریافت می کنید را بررسی کنید. اسپانسرهایی که دعوتنامه دریافت می کنند، باید در مدت 60 روز یک پرونده کامل مهاجرتی شامل اسناد و مدارک مثل پرونده های مالیات بر درآمد، اسناد وضعیت اجتماعی و دیگر اطلاعات را ارائه دهند.

دریافت دعوتنامه برای اقامت دائم والدین شما فقط شاید یکبار اتفاق بیفتد، پس باید سریعا برای ارسال پرونده اقدام کنید.

اگر دعوتنامه را دریافت نکردید، باید برای سوپر ویزا اقدام کنید

اگر شما دعوتنامه را دریافت نکردید می توانید برای سوپر ویزا اقدام کنید. سوپر ویزا تا ده سال اعتبار دارد و به والدین، پدربزرگ و مادر بزرگ شما اجازه می دهد که به عنوان توریست به کانادا بیایند.

chat