پرشین اپلای

برنامه کارآفرینی انتاریو کانادا و خرید بیزینس

برنامه کارآفرینی انتاریو کاناد 3 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات


 

برنامه کارآفرینی انتاریو کانادا و خرید بیزینس

برنامه کارآفرینی انتاریو (تورنتو)

این برنامه به کارآفرین ها و صاحبان مشاغل موفق خارج از کانادا جهت شروع یا خرید یک بیزینس جدید در استان انتاریو ویزا ارائه می دهد.

این برنامه به متقاضی و شرکای تجاری(یک نفر) این اجازه را می دهد که بعد از انتخاب توسط استان انتاریو بتوانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. بیزینسی که قصد راه اندازی در استان انتاریو(تورنتو یا خارج از آن) را دارید باید برای اقتصاد استان یا منطقه محل شروع بیزینس مفید باشد.

بعد از انجام تعهدات استانی ، دولت فدرال کانادا به متقاضی و خانواده اقامت دائم اعطا می نماید.

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

A. ارائه درخواست برای اداره مهاجرت استان انتاریو

 

A. دریافت ویزای ورک پرمیت(کاری) دوساله

 

A. ارائه تقاضا برای دولت فدرال برای دریافت اقامت دائم کانادا

 

B. انجام مصاحبه حضوری در مورد کاری که قصد انجام در انتاریو را دارد

 

B. انجام تعهدات به مدت 20 ماه و ارائه گزارش از موفقیت بیزینس خریداری شده یا تاسیس شده

 

B. انجام مدیکال و سوءپیشینه

 

C. انجام تعهدات مربوط به قرارداد کارآفرینی با استان انتاریو

 

C. درصورت انجام تعهدات،دریافت برگه قبولی استانی

 

C. ورود به کانادا

 

شرایط  انجام برنامه کارآفرینی انتاریو:

1- شرایط متقاضی کارآفرینی انتاریو در تورنتو یا خارج از تورنتو- دارا بودن حداقل 24 ماه سابقه مدیریت یک بیزینس طی 60 ماه گذشته

- دارا بودن مالکیت بیزینس در یک سوم دوره

- مدیریت مسائل مالی، نیروی انسانی و ... 2- دارایی ثابت متقاضی اصلی مهاجرت به انتاریو- اگر بیزینس مورد نظر در محدوده تورنتو(تورنتو، دورهام، هالتون، یورک، پیل) باشد، متقاضی باید 800 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.

- اگر بیزینس مورد نظر در خارج از تورنتو باشد، متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.

- اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد، بدون در نظر گرفتن محل بیزینس(خارج یا داخل تورنتو) ، متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد. 3- میزان سرمایه گذاری فرد در بیزینس انتاریو- اگر بیزینس مورد نظر در داخل محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 600 هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.

- اگر بیزینس مورد نظر در خارج از محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 200 هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.

- اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد، بدون در نظر گرفتن محل بیزینس(خارج یا داخل تورنتو) ، متقاضی باید 200هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.

اداره مهاجرت بخش برنامه استانی انتاریو Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) از تمام کارآفرینان در سراسر جهان برای سرمایه گذاری و ایجاد کار استقبال می کند. 4- شرایط بیزینس پلن مهاجرت- متقاضی باید در مدیریت بیزینس جدید به صورت مستمر حضور داشته باشد

- متقاضی باید توانایی دفاع از بیزینس پلن ارائه شده را داشته باشد 5-شرایط بیزینس در کارآفرینی انتاریو-بیزینسی که متقاضی قصد راه اندازی آن در تورنتو یا اطراف آن را دارد باید سود ده باشد

-بیزینسی که متقاضی قصد راه اندازی آن در تورنتو یا اطراف آن را دارد نباید در زمینه سپرده گذاری و دریافت سود باشد. 6-ایجاد کار در تورنتو و خارج از تورنتو- اگر بیزینس مورد نظر در داخل محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 2 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.

- اگر بیزینس مورد نظر در خارج از محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 1 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.

- اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد متقاضی باید 1 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.

- شغل مورد نظر باید برای 20 ماه اول تاسیس یا شروع کار  و حداقل برای 10 ماه متداول با حداقل دستمزد مصوب در انتاریو باشد. 7-شرایط خاص مهاجرت با روش کارآفرینی انتاریواگر متقاضی برای خرید یک بیزینس موجود و فعال در انتاریو اقدام کند باید:

- متقاضی باید طی 12 ماه قبل از ارسال پرونده از استان بازدید داشته باشد

- بیزینس مورد نظر باید طی 60 ماه گذشته فعال و توسط یک کارفرما مدیریت شده باشد.

- مالکیت بیزینس باید کاملا به فرد متقاضی انتقال داده شود.

- متقاضی باید 10% از سرمایه خود را برای توسعه بیزینس هزینه نماید.

- تمام کارمندان استخدام شده توسط کارفرمای قبلی را متقاضی باید در استخدام خود نگه دارد. 8- شرایط کلی کارآفرینی تورنتوعلاوه بر 7مورد بالا، متقاضی باید شرایط زیر را نیز داشته باشد.

- هدف بیزینس: ساختار بیزینس طبق بیزینس پلن یا بیزینس خریداری شده باید براساس فروش کالا یا ارائه خدمات باشد.

- قوانین انتاریو: تمام مشخصات بیزینس نباید با قوانین فدرال یا استان یا شهری کانادا مغایرت داشته باشد و مجوز های لازم را داشته باشد.

- نوع بیزینس: بیزینس باید دائمی باشد و فصلی یا دوره ای نباشد.

- محل بیزنس: بیزینس بایددارای محل مشخص در استان انتاریو باشد. 9- بیزینس های غیر قابل قبول در تورنتومشاغل زیر در تورنتو و اطراف آن غیرقابل قبول می باشد:

- کارواش های اتوماتیک خودرو

- شرکت های هلدینگ

- مغازه لباسشویی

- کارگزار وام

- بازیافت فلزات

- بازیافت پلاستیک

- مشاغلی که قبلا برای کارآفرینی استفاده شده

مشاغل زیر در تورنتو غیرقابل قبول می باشد:

- فرنچایزها(فرنچایز های جدید که در انتاریو مجوز گرفته اند مشکلی ندارد)

- پمپ بنزین

- هتل و متل

chat