پرشین اپلای

کارگاه آموزشی مهاجرت به کانادا

کارگاه آموزشی مهاجرت به کانادا 3 سال قبل
میثم هادی پور میثم هادی پور - کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

در کارگاه آموزشی مهاجرت کاری به کانادا شرکت کنید و متناسب با رزومه خود در کانادا کاریابی انجام دهید . با شرکت در این دوره اموزشی قادر خواهید بود یک موقعیت شغلی در کانادا بیابید و با کارفرمای کانادایی مصاحبه شغلی انجام دهید و پس از دریافت دعوتنامه کاری برای ویزای کاری اقدام کنید.
chat