پرشین اپلای

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در آلمان

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداش 3 سال قبل

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران در کشور آلمان

Albert Ludwigs University Freiburg

Bielefeld University

Charite University Medicine Berlin

Chemnitz University of Technology

Christian Albrechts University Zu Kiel

Eberhard Karls University Tubingen

Free University Berlin

Friedrich Alexander University ErlangenNurnberg

Goethe University Frankfurt

Gottfried Wilhelm Leibniz UniversityHannover

Hannover Medical School

Humboldt University Zu Berlin

Jacobs University

Johannes Gutenberg University Mainz

Julius Maximilians University Wurzburg

Justus Liebig University Giessen

Ludwig Maximilians University Munchen

Martin Luther University Halle Wittenberg

Otto von Guericke University of Magdeburg

Philipps University Marburg

Rheinische Friedrich Wilhelms University Bonn

Ruhr University Bochum

Ruprecht Karls University Heidelberg

RWTH Aachen University

Technical University of Munich

Technische University Dresden

Technology University Dortmund

TU Dresden

University Bonn

University des Saarlandes

University Dusseldorf

  University Frankfurt am Main

University of  Cologne

University of  Duisburg Essen

University of  Gottingen

University of  Greifswald

University of  Hamburg

University of  Konstanz

University of  Jena

University of  Leipzig

University of  Lubeck

University of  Munich

University of  Regensburg

University of  Tubingen

University of  Wurzburg

University Ulm

Westfalische Wilhelms University Munster

Witten Herdecke University

همین حالا از اینجا برای تعیین وقت مشاوره اقدام کنید


همین حالا میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید

واتساپ message تلگرام send تماس call


chat