پرشین اپلای

علوم سیاسی
 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

برنامه های کارشناسی ارشد در علوم سیاسی

1729

سالها تحصیل

1-2

هزینه های متوسط

5148 دلار

متوسط ​​حقوق سالانه

90000 دلار

 

استاد علوم سیاسی چه کسی است؟

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشجویی است که از نحوه کار و تعامل دولت ها ، چگونگی تدوین سیاست ها ، چگونگی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیر قوانین بر زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی می فهمد. استاد علوم سیاسی متخصصی است که مهارتهای زیر را دارد: مذاكره با موفقیت درمورد اختلافات ، برنامه ریزی و اجرای تصمیمات ، و رهبر بودن و غیره.

 وظایف اصلی یک استاد علوم سیاسی چیست؟

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد در علوم سیاسی باید کارهای روزمره مختلفی را انجام دهد که شامل جمع آوری داده ها در مورد یک مسئله خاص سیاسی و تحقیق در مورد آن ، مشاوره در مورد مسائل سیاسی ، تجزیه و تحلیل روندها و ایده های سیاسی ، توسعه نظریه ها و نظارت بر وقایع فعلی است.

 یک استاد علوم سیاسی از کجا می تواند حرفه ای پیدا کند؟

یک متخصص با مدرک کارشناسی ارشد در علوم سیاسی می تواند در موسسات ، سازمان ها و شرکت های مختلف مانند دولت فدرال ، سازمان های سیاسی ، شرکت های لابی ، دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری کار کند. استادان علوم سیاسی برای سمتهایی مانند لابی گران ، پژوهشگران نظرسنجی ، مدیران مبارزات سیاسی ، مفسران سیاسی ، مشاوران سیاسی و بسیاری دیگر استخدام می شوند.

 چرا می توان مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرفت؟

تحلیلگران شرکت persianapply با توجه به حقایقی که این حرفه یکی از معتبرترین پست ها است ، دریافت مدرک علوم سیاسی را توصیه می کنند.

کشور

دانشگاه ها

رتبه کشور

ایالات متحده

275

1

هند

253

2

چین

152

3

روسیه

67

4

انگلستان

62

5

ژاپن

48

6

فرانسه

39

7

پاکستان

36

8

مکزیک 

34

9

لهستان

34

10

 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

برنامه های کارشناسی ارشد در علوم سیاسی

1729

سالهای تحصیل

1-2

هزینه های متوسط

5148 دلار

متوسط ​​حقوق سالانه

90000 دلار

 

استاد علوم سیاسی چه کسی است؟

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشجویی است که از نحوه کار و تعامل دولت ها ، چگونگی تدوین سیاست ها ، چگونگی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیر قوانین بر زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی می فهمد. استاد علوم سیاسی متخصصی است که مهارتهای زیر را دارد: مذاكره با موفقیت درمورد اختلافات ، برنامه ریزی و اجرای تصمیمات ، و رهبر بودن و غیره.

 وظایف اصلی یک استاد علوم سیاسی چیست؟

کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد در علوم سیاسی باید کارهای روزمره مختلفی را انجام دهد که شامل جمع آوری داده ها در مورد یک مسئله خاص سیاسی و تحقیق در مورد آن ، مشاوره در مورد مسائل سیاسی ، تجزیه و تحلیل روندها و ایده های سیاسی ، توسعه نظریه ها و نظارت بر وقایع فعلی است.

 یک استاد علوم سیاسی از کجا می تواند حرفه ای پیدا کند؟

یک متخصص با مدرک کارشناسی ارشد در علوم سیاسی می تواند در موسسات ، سازمان ها و شرکت های مختلف مانند دولت فدرال ، سازمان های سیاسی ، شرکت های لابی ، دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری کار کند. استادان علوم سیاسی برای سمتهایی مانند لابی گران ، پژوهشگران نظرسنجی ، مدیران مبارزات سیاسی ، مفسران سیاسی ، مشاوران سیاسی و بسیاری دیگر استخدام می شوند.

 چرا می توان مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرفت؟

تحلیلگران شرکت persianapply با توجه به حقایقی که این حرفه یکی از معتبرترین پست ها است ، دریافت مدرک علوم سیاسی را توصیه می کنند.

کشور

دانشگاه ها

رتبه کشور

ایالات متحده

275

1

هند

253

2

چین

152

3

روسیه

67

4

انگلستان

62

5

ژاپن

48

6

فرانسه  

39

7

پاکستان 

36

8

مکزیک

34

9

لهستان

34

10

 

دکترای علوم سیاسی

برنامه های دکترا در علوم سیاسی

667

سالهای تحصیل

2-4

هزینه های متوسط

5380 دلار

متوسط ​​حقوق سالانه

90000 دلار

 

دکترای علوم سیاسی کیست؟

دکترای علوم سیاسی دکتری است که نحوه عملکرد و تعامل دولت ها ، نحوه تدوین سیاست ها ، چگونگی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیر قوانین بر زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی را می فهمد. دکترای علوم سیاسی دارای مهارت های زیر است: مذاکره با موفقیت درمورد اختلافات ، برنامه ریزی و اجرای تصمیمات و رهبر بودن. طول دوره معمول دکترا سه سال است. این شامل یک ترم مطالعه اضافی و 2.5 سال کار پایان نامه و تحقیق است.

 وظایف اصلی دکترای علوم سیاسی چیست؟

کارشناسی ارشد دکترای علوم سیاسی شامل جمع آوری داده ها در مورد یک مسئله خاص سیاسی و تحقیق در مورد آن ، مشاوره در مورد مسائل سیاسی ، تجزیه و تحلیل روندها و ایده های سیاسی ، توسعه نظریه ها و نظارت بر رویدادهای جاری است.

 دکترای علوم سیاسی از کجا می تواند شغلی پیدا کند؟

دکترا در علوم سیاسی می تواند در موسسات ، سازمان ها و شرکت های مختلف مانند دولت فدرال ، سازمان های سیاسی ، شرکت های لابی ، دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری کار کند. دکترای علوم سیاسی برای سمت هایی مانند لابی گران ، پژوهشگران نظرسنجی ، مدیران مبارزات سیاسی ، مفسران سیاسی و مشاوران سیاسی استخدام می شوند.

 چرا باید مدرک دکترای علوم سیاسی گرفت؟

تحلیلگران شرکت persianapply با توجه به این واقعیت که این حرفه به عنوان یک موقعیت معتبر شناخته می شود و چشم اندازها و فرصت های شغلی عالی را ارائه می دهد ، دکترای علوم سیاسی را توصیه می کنند.

کشور

دانشگاه ها

رتبه کشور

ایالات متحده

99

1

روسیه  

62

2

هند

61

3

چین

37

4

ژاپن

27

5

انگلستان           

26

6

فرانسه

24

7

پاکستان

14

8

لهستان

14

9

کانادا

13

10

 

سیاسی

chat