پرشین اپلای

استراتژی معاصر 

لیسانس استراتژی معاصر

برنامه های کارشناسی در استراتژی معاصر

3505

سالهای تحصیل

3-4

هزینه های متوسط

7 هزار و 783 دلار

متوسط ​​حقوق سالانه

85000 دلار

لیسانس استراتژی معاصر کیست؟

لیسانس استراتژی معاصر فارغ التحصیلی است که نحوه عملکرد و تعامل دولت ها ، نحوه تدوین سیاست ها ، نحوه انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیر قوانین را بر زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی می فهمد. لیسانس استراتژی معاصر مهارت های زیر را دارد: مذاکره با موفقیت درمورد درگیری ها ، برنامه ریزی و اجرای تصمیمات. طول دوره معمول برنامه لیسانس از 4 تا 6 سال است.

 وظایف اصلی لیسانس استراتژی معاصر چیست؟

کارشناسی ارشد وظایف استراتژی معاصر شامل جمع آوری داده ها در مورد مسائل خاص سیاسی و تحقیق در مورد آنها ، مشاوره در مورد مسائل سیاسی ، تجزیه و تحلیل روندها و ایده های سیاسی ، توسعه نظریه ها و نظارت بر رویدادهای جاری است.

 یک لیسانس استراتژی معاصر از کجا می تواند حرفه ای پیدا کند؟

یک فارغ التحصیل دارای مدرک استراتژی معاصر می تواند در موسسات ، سازمان ها و شرکت های مختلف مانند دولت فدرال ، سازمان های سیاسی ، شرکت های لابی ، دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری کار کند. لیسانس های استراتژی معاصر برای موقعیت هایی مانند لابی گران ، پژوهشگران نظرسنجی ، مدیران مبارزات سیاسی ، مفسران سیاسی و مشاوران سیاسی استخدام می شوند.

 چرا باید مدرک لیسانس استراتژی معاصر بدست آورد؟

تحلیلگران شرکت persianapply با توجه به این واقعیت که این حرفه به عنوان یک موقعیت معتبر شناخته می شود و چشم اندازها و فرصت های شغلی عالی را ارائه می دهد ، توصیه می کنند دوره لیسانس خود را در استراتژی معاصر برگزار کنند.

کشور

دانشگاه ها

رتبه کشور

ایالات متحده

1112

1

هند

514

2

چین

280

3

انگلستان

85

4

روسیه

79

5

فیلیپین

64

6

ژاپن

63

7

نیجریه

62

8

مکزیک

59

9

کانادا

54

10

           

                       

 

استاد استراتژی معاصر

برنامه های کارشناسی ارشد در استراتژی معاصر

1729

سالهای تحصیل

1-2

هزینه های متوسط

5149 دلار

متوسط ​​حقوق سالانه

85000 دلار

استاد استراتژی معاصر کیست؟

یک استاد استراتژی معاصر نحوه عملکرد و تعامل دولت ها و همچنین چگونگی تدوین سیاست ، همراه با تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ، و تأثیر قوانین بر زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی را می فهمد. یک استاد استراتژی معاصر مهارت های زیر را دارد: مذاکره با موفقیت درمورد اختلافات ، برنامه ریزی و اجرای تصمیمات. مدت معمول برنامه کارشناسی ارشد سه سال است.

 وظایف استاد استراتژی معاصر چیست؟

یک استاد وظایف استراتژی معاصر شامل جمع آوری داده ها در مورد یک مسئله خاص سیاسی و تحقیق در مورد آن ، مشاوره در مورد مسائل سیاسی ، و همچنین تجزیه و تحلیل روندها و ایده های سیاسی ، همراه با توسعه نظریه ها و نظارت بر رویدادهای جاری است.

 یک استاد استراتژی معاصر از کجا می تواند حرفه ای پیدا کند؟

یک استاد در استراتژی معاصر می تواند در موسسات ، سازمان ها و شرکت های مختلف مانند دولت فدرال ، و همچنین سازمان های سیاسی ، به علاوه شرکت های لابی ، همراه با دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری کار کند. استادان استراتژی معاصر معمولاً برای سمتهایی مانند لابی گران ، پژوهشگران نظرسنجی ، مدیران مبارزات سیاسی ، مفسران سیاسی و مشاوران سیاسی استخدام می شوند.

 چرا باید یک استاد در استراتژی معاصر به دست آورد؟

تحلیلگران شرکت persianapply برگزاری دوره کارشناسی ارشد در استراتژی معاصر را توصیه می کنند ، زیرا این حرفه به عنوان یک موقعیت معتبر شناخته می شود و چشم اندازها و فرصت های شغلی عالی را ارائه می دهد.

کشور

دانشگاه ها

رتبه کشور

ایالات متحده

275

1

هند

253

2

چین

152

3

روسیه

67

4

انگلستان           

62

5

ژاپن

48

6

فرانسه

39

7

پاکستان

36

8

مکزیک 

34

9

لهستان

34

10

 

دکترای استراتژی معاصر

برنامه های دکترا در استراتژی معاصر

667

سالهای تحصیل

2-4

هزینه های متوسط

5381 دلار

متوسط ​​حقوق سالانه

85000 دلار

 

دکترای استراتژی معاصر کیست؟

دکترای استراتژی معاصر دکتری است که نحوه عملکرد و تعامل دولت ها ، نحوه تدوین سیاست ها ، چگونگی انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل داده ها و تأثیر قوانین را بر زمینه های اجتماعی و سیاسی زندگی می فهمد. دکترای استراتژی معاصر متخصصی است که مهارت های زیر را دارد: مذاکره با موفقیت درمورد اختلافات ، برنامه ریزی و اجرای تصمیمات. مدت معمول برنامه دکترا سه سال است. این شامل یک ترم مطالعه اضافی و 2.5 سال کار پایان نامه و تحقیق است.

 وظایف اصلی دکترای استراتژی معاصر چیست؟

تحصیلات تکمیلی در وظایف استراتژی معاصر شامل جمع آوری داده ها در مورد یک مسئله خاص سیاسی و تحقیق در مورد آن ، مشاوره در مورد مسائل سیاسی ، تجزیه و تحلیل روندها و ایده های سیاسی ، توسعه نظریه ها و نظارت بر رویدادهای جاری است.

 دکترا در استراتژی معاصر از کجا می تواند حرفه ای پیدا کند؟

تحصیلات تکمیلی با مدرک استراتژی معاصر می تواند در موسسات ، سازمان ها و شرکت های مختلف مانند دولت فدرال ، سازمان های سیاسی ، شرکت های لابی ، دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری کار کند. دکترای استراتژی معاصر برای موقعیت هایی مانند لابی گران ، محققان نظر سنجی ، مدیران مبارزات سیاسی ، مفسران سیاسی و مشاوران سیاسی استخدام می شوند.

 چرا باید دکترای استراتژی معاصر را دریافت کرد؟

تحلیلگران شرکت persianapply با توجه به این واقعیت که این حرفه به عنوان یک موقعیت معتبر شناخته می شود و چشم اندازها و فرصت های شغلی بزرگی را ارائه می دهند ، توصیه می کنند که دکترای خود را در زمینه استراتژی معاصر برگزار کنند.

کشور

دانشگاه ها

رتبه کشور

ایالات متحده

99

1

روسیه

62

2

هند

61

3

چین

37

4

ژاپن

27

5

انگلستان           

26

6

فرانسه  

24

7

پاکستان

14

8

لهستان

14

9

کانادا

13

10

 

chat