پرشین اپلای

مقایسه تحصیل پزشکی در کشورهای مختلفدانشگاههای پزشکی چین

شهریه 5000 تا 9000دلار در سال

هزینه زندگی 500 تا 600 دلار در ماه

بدون نیاز به شرکت در آزمون ورودی

نیاز به تسلط زبان انگلیسی در حد آیلتس 5.5

محدودیت سنی 28سال

زبان تدریس انگلیسی و چینی است

دانشگاههای چین در حال حاضر مورد تایید ایران می باشد

دانشگاههای پزشکی روسیه

شهریه 3000 تا 10000هزار دلار در سال

هزینه زندگی 100تا 400دلار در ماه

شرکت در دوره و آزمون پادفک برای تحصیل به زبان روسی الزامی است

نیازی به ارائه مدرک زبان انگلیسی نمی باشد

زبان تدریس روسی ، انگلیسی و فرانسوی  است

دانشگاههای روسیه مورد تایید ایران می باشند

دانشگاههای پزشکی مجارستان

شهریه 14000 تا 16000دلار در سال

هزینه زندگی 800 تا 1000دلار در ماه

سپری کردن دوره pre-medical و شرکت در آزمون ورودی الزامی است

بدون نیاز به مدرک زبان

زبان تدریس انگلیسی است

دانشگاههای مجارستان مورد تایید ایران می باشند

دانشگاههای پزشکی ترکیه

شهریه 1000 تا 12000دلار در سال

هزینه زندگی 300تا 500دلار در ماه

نیاز به شرکت در آزمون ورودی yos

نیاز به مدرک زبان آیلتس یا tomer

زبان تدریس ترکی و انگلیسی است

دانشگاههای ترکیه در حال حاضر مورد تایید ایران می باشند

دانشگاههای پزشکی ایتالیا

شهریه 3000 تا 4000یورو در سال

هزینه زندگی 800 تا 1000دلار در ماه

شرکت در آزمون ورودی imat الزامی است

نیاز به مدرک زبان انگلیسی یا ایتالیایی

زبان تدریس انگلیسی و ایتالیایی است

دانشگاههای ایتالیا مورد تایید ایران می باشند

دانشگاههای پزشکی چک و اسلواکی

شهریه 7000 تا 8000 دلار در سال

(در صورت تحصیل به زبان چک یا اسلواکی نیازی به پرداخت شهریه نیست)

هزینه زندگی 600 تا 800دلار در ماه

شرکت در آزمون ورودی الزامی است

بدون نیاز به مدرک زبان

تحصیل به زبان انگلیسی ، چکی و اسلواکی

دانشگاههای چک و اسلواکی مورد تایید ایران می باشند